Факултет за Информатика
Факултет за Економски науки
Факултет за спортски менаџмент
Архитектонски факултет
Факултет за Правни науки
Факултет за Странски јазици
Факултет за политички науки и дипломатија
Факултет за Дизајн и мултимедија